Pusten

Pusten er det beste middelet mot stress og stressrelaterte plager. De første symptomer på et overfladisk pustemønster er uønskede muskelspenninger i bryst, skuldre, nakke og kjeveledd. Dette igjen kan føre til spenninger i armer og rygg og senere livsstilssykdommer.

Mennesker som sliter med angst og depresjoner vil ha nytte av dette da et roligere pustemønster vil kunne få aktivert vagusnerven som igjen bidrar til å sette kroppen i balanse.

Jeg lærer deg enkle pusteteknikker 🦋