Bioresonans

Bioresonans kartlegger ubalanser i kroppen og blir brukt av både leger og naturterpeuter i mange land.

🍀Vi måler på akupunkturpunkter for å finne eventuelle ubalanser i kroppen. Vi tester også for matintoleranser. Vi gir på bakgrunn av dette og samtale anbefalinger om  kosttilskudd og urter evt andre ting. 🍀

Bioresonansterapi er en behandlings metode som baseres på den kinesiske akupunkturlæren. Hver celle i kroppen kommuniserer med hverandre og har et elektromagnetisk svigningsfelt rundt seg. Når cellene fungerer normalt, sender de ut rett frekvens (signal). Celler som er dårlige/syke lager feile frekvenser.

Bioresonansmaskinen fanger da opp disse feile signaler, retter de opp og sender de tilbake til kroppen. Cellene kan da begynne å jobbe normalt igjen.

Årsaken til at celler blir syke kan bl.a. være stress av ulike årsaker, giftstoffer/toksiner, stråling, tungmetaller, kosthold osv.

Mangel på vitaminer, mineraler, sporstoffer, antioksidanter, grønnsaker gir ubalanser i cellens kjemiske prosess.

bioresonans